Kronologia

100 vuotta ritarikuntia

Kronografia
1918 Vapaudenristien ja mitalien perustaminen Niinistö 2012- Halonen 2000-2012 Ahtisaari 1994-2000 Koivisto 1982-1994 Kekkonen 1956-1982 Paasikivi 1946-1956 Mannerheim 1944-1946 Ryti 1940-1944 Kallio 1937-1940 Svinhufvud 1931-1937 Relander 1925-1931 Ståhlberg 1919-1925 C.G.E.Mannerheim 1919 2019 SVR:n ritarikunta 100 vuotta 2018 VR:n ritarikunta 100 vuotta 2017 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä 2017 SL:n I luokan ritarimerkki ja ritarimerkki solkineen olympia- ja paraolympiavoittajille 2017 SL:n ritarikunta 75 vuotta 2015 Pienoiskunniamerkit 2008 Ulkomaalaisia koskenut kunniamerkin palautus poistettiin 2005 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä 1999 laki julkisen arvonannon osoituksista 1997 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä 1993 Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristi 1990 Rintatähti tummassa puvussa ja pienoiskunniamerkkien smokissa 1989 Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkien rauhanaikainen jako jatkui 1988 SVR:n suurristi suurmestarin puolisolle 1982 jakopiikki, vuoden 1981 merkit jaettiin 1982 puolella 1979 Rinnassa kannettavien kunniamerkkien ja yhden kaularistin käyttö tummassa puvussa 1974 Ruotsissa lopetettiin ritarikuntien kunniamerkkien antaminen kansalaisille 1967 SL:n I luokan ritarimerkki solkineen olympiavoittajalle 1963 SVR:n ohjesääntöä muutettiin 1963 Hakarististä havuristiin 1960 VR:n kunniamerkkien rauhanaikainen jako keskeytettiin 1960 SVR:n ja SL:n kunniamerkkien jako siirtyy puolustusvoimain lippujuhlapäivään 4.6. 1958 Kunniamerkkien keskinäinen järjestys vahvistettiin 1952 Helsingin Olympialaiset 1945 Pro Benignitate Humana perustettiin 1945 Määräykset SVR:n ja SL:n kunniamerkkien antamisesta 1943 Pro Finlandia-mitalin perustaminen 1942 Suomen Leijonan ritarikunta perustettiin 1940 Pysyvä Vapaudenristin ritarikunta muodostettiin 1940 määräykset SVR:n kunniamerkkien antamisesta ja säännöt kunniamerkkien käyttämisestä 1939 Vapaudenristien ja Vapaudenmitalien jako alkoi uudelleen. 1936 Rintatähtien asento 1927 Säännöt kunniamerkkien kantamisesta 1920 Jakelua koskevat yleiset säännöt 1920 Hopeinen ansiomerkki vain naisille 1919 SVR perustaminen 1919 Vapaudenristien ja Vapaudenmitalien jako päättyi, 1918 - 19 niitä jaettiin 28 000 kpl

1918 Vapaudenristien ja mitalien perustaminen

Tammikuun lopulla 1918 Suomessa syttyi sota. Palkitsemistarve tuli ajankohtaiseksi. Hallitus tarvitsi kunniamerkkejä sekä taisteluissa kunnostautuneiden upseerien ja sotilaiden palkitsemiseen että tunnustukseksi siviilitehtävissä Suomen puolesta ansioituneille.

Gallen-Kallela toimi ripeästi, ja Mannerheim seurasi ja kommentoi hänen työtään. Sen ansiosta Suomen senaatti saattoi jo 4. maaliskuuta 1918 vahvistaa viisiluokkaisen Vapaudenristin ja kaksi Vapaudenmitalin kunniamerkkiluokkaa.

Lue lisää

Niinistö 2012-

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö (1948–) on Suomen tasavallan 12. presidentti. Hänen ensimmäisellä kaudellaan korostuivat jo hänen virkaanastujaispuheessaan mainitut pyrkimys edistää suomalaisen osaamisen ja työn menestystä maailmalla sekä hänen vetoomuksensa ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Lue lisää

Halonen 2000-2012

Tarja Halonen (1943– ) oli Suomen ensimmäinen naispresidentti. Suurmestariksi tullessaan Tarja Halonen oli jo palkittu työstään sosiaali- ja terveysministerinä 1990 Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkillä, sekä työstään ulkoasiainministerinä Suomen Leijonan suurristillä 1998.

Lue lisää

Ahtisaari 1994-2000

Martti Ahtisaari (1936– ) oli ensimmäinen suoralla kansanvaalilla valittu presidentti. Hänen kaudellaan Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Hänen kaudellaan myös edistettiin Euroopan kollektiivista turvallisuusjärjestelmää ja pohjoismaista yhteistyötä sekä turvallisuuspolitiikkaa.

Lue lisää

Koivisto 1982-1994

Mauno Koivisto (1923–2017) nousi pääministeristä tasavallan presidentiksi Urho Kekkosen jälkeen. Aluksi hän jatkoi Kekkosen politiikkaa. Hänen presidenttikaudelleen osui valtava murros – Neuvostoliitto hajosi 1991, uusi Venäjä syntyi ja Baltian maat itsenäistyivät. Koiviston johdolla toteutettiin irtisanoutuminen YYA-sopimuksesta sekä Pariisin rauhansopimuksen eräistä rajoitteista.

Lue lisää

Kekkonen 1956-1982

Urho Kekkonen (1900–1986) toimi tasavallan presidenttinä kaikkiaan viisi kautta, joiden aikana korostui erityisesti hänen kykynsä toimia sillanrakentajana idän ja lännen välillä. Hänen onnistui säilyttää Suomi länsimaiden joukossa ja samanaikaisesti ylläpitää hyviä suhteita Neuvostoliittoon.

Lue lisää

Paasikivi 1946-1956

Eduskunta valitsi J. K. Paasikiven (1870–1956) maaliskuussa 1946 tasavallan presidentiksi Suomen marsalkka, vapaaherra Mannerheimin kauden loppuun vuoteen 1950. J. K. Paasikivi oli ollut vaikuttamassa eri viroissa Suomen poliittisten ja taloudellisten päätösten tekoon yli puolen vuosisadan ajan. Hän oli myös ollut lähettiläänä Neuvostoliitossa, missä häntä oli opittu arvostamaan.

Lue lisää

Mannerheim 1944-1946

Suomen marsalkka, vapaaherra G. Mannerheim (1867–1951) valittiin poikkeuslailla tasavallan presidentiksi jatkosodan aikana elokuussa 1944, tehtävänään johtaa Suomi rauhaan. Hänestä tuli siten jo toisen kerran Suomen valtionpäämies ja ritarikuntien suurmestari. Lyhyen aikaa valta oli keskitettynä Mannerheimin käsiin hänen ollessaan yhtäaikaa sekä tasavallan presidentti että sodanaikainen ylipäällikkö.

Lue lisää

Ryti 1940-1944

Tasavallan presidentti Risto Ryti (1889–1956) oli jo nuorena osoittautunut talouden ja politiikan lahjakkuudeksi. Hänet valittiin eduskuntaan 1919 vain 30-vuotiaana ja jo kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli valtiovarainministeri. Kallion luopuessa terveydellisistä syistä tasavallan presidentin tehtävästä joulukuussa 1940 Ryti valittiin presidentiksi hänen kautensa loppuajaksi.

Lue lisää

Kallio 1937-1940

Kyösti Kallion (1873–1940) toimintaa leimasi kaikessa maltti ja sovinnollisuus. Jo vuodesta 1918 lähtien Kallio oli kannustanut rakentamaan Suomea, jossa ei olisi punaisia ja valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia. Tasavallan presidenttinä hän pidättäytyi henkilökohtaisesta vallankäytöstä ja omaksui parlamentaarisen roolin.

Lue lisää

Svinhufvud 1931-1937

E. Svinhufvud (1861–1944) oli ollut vahvasti vaikuttamassa maamme kohtaloon Suomen itsenäistymisen aikoihin. Hän toimi puheenjohtajana itsenäisyyssenaatissa, joka julisti Suomen itsenäiseksi 6. joulukuuta 1917.

Tasavallan presidentti Svinhufvud kutsui 1931 Mannerheimin uudistetun puolustusneuvoston puheenjohtajaksi ja antoi hänelle valtuudet johtaa puolustusvoimien operatiivisia valmisteluja sodan varalta. Svinhufvud vastusti oikeistoradikalismia ja taltutti Mäntsälän kapinan lakiin ja oikeuteen vedoten.

Lue lisää

Relander 1925-1931

Tasavallan ensimmäisen presidentin, K. J. Ståhlbergin oli valinnut eduskunta. Nuori, vain 41-vuotias Lauri Kr. Relander (1883–1942) valittiin tasavallan toiseksi presidentiksi 300 valitsijamiehen äänestyksellä. Hänen presidenttikaudellaan pyrittiin ulkopolitiikassa riippumattomuuteen Neuvostoliitosta. Sisäpoliittisesti kausi oli rikkinäistä aikaa ja sen loppua kohti kommunisminvastainen toiminta maassa voimistui.

Lue lisää

Ståhlberg 1919-1925

Eduskunnassa 25. heinäkuuta 1919 suoritetussa vaalissa valittiiin itsenäisen Suomen ensimmäiseksi tasavallan presidentiksi hallinto-oikeuden presidentti K. J. Ståhlberg (1865–1952). Suomen hallitusmuoto, jonka valtionhoitaja Mannerheim oli vahvistanut 17. heinäkuuta, oli Ståhlbergille tuttu, sillä hän oli ollut valmistelemassa sitä perustuslakikomitean puheenjohtajan ominaisuudessa. Tästä huolimatta nuoren tasavallan ensimmäinen presidentti oli astumassa aivan uudenlaiseen virkaan.

Lue lisää

C.G.E.Mannerheim 1919

Ratsuväen kenraali, vapaaherra G. Mannerheim (1867–1951) toimi Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurmestarina vuonna 1919 kahden kuukauden ajan. Hänen kohdallaan ei kuitenkaan voi rajoittua kuvaamaan ainoastaan tätä hänen valtionhoitajakauteensa ajoittuvaa suurmestarikautta, sillä hänen merkityksensä Suomen kunniamerkkijärjestelmälle myös tämän kauden ulkopuolella oli ratkaiseva.

Lue lisää

2019 SVR:n ritarikunta 100 vuotta

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta

2018 VR:n ritarikunta 100 vuotta

2017 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä

2017 SL:n I luokan ritarimerkki ja ritarimerkki solkineen olympia- ja paraolympiavoittajille

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki ja ritarimerkki voidaan antaa soljella, jotka on muotoiltu olympialaisten tunnukseksi, kultaisena I luokan ritarimerkin yhteydessä ja hopeisena ritarimerkin yhteydessä.

Soljen laadun ja muodon määrää ritarikuntien suurmestari.

Lue lisää

2017 SL:n ritarikunta 75 vuotta

Suomen Leijonan ritarikunta

2015 Pienoiskunniamerkit

Suomen ritarikuntalaitoksen keskeinen vaikuttaja vapaaherra E. F. Wrede halusi jo 1930-luvun lopulla sallia pienoiskunniamerkkien käytön niin suuressa laajuudessa kuin mahdollista.

Pienoiskunniamerkkien käyttö smokissa sallittiin ritarikuntien suurmestarin 1990 tekemällä päätöksellä.

Lue lisää

2008 Ulkomaalaisia koskenut kunniamerkin palautus poistettiin

2008 Ulkomaalaisia koskenut kunniamerkin palautus poistettiin

Ohjesäännön ja asetuksen muutokset, joilla kumottiin ulkomaalaisille annettuja kunniamerkkejä koskenut palautusvelvollisuus, tulivat voimaan 1. toukokuuta 2008. Ohjesäännön muutokseen tehtiin kirjaus:

”Päätöksen voimaan tullessa palauttamatta olevaa kunniamerkkiä ei tarvitse palauttaa. Aikaisemmin ritarikuntien haltuun jo palautettuja ei palauteta.”

Lue lisää

2005 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä

1999 laki julkisen arvonannon osoituksista

1997 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä

1993 Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristi

Vuonna 1993 perustettiin Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi, joka sijoitettiin kunniamerkkien keskinäisessä järjestyksessä Suomen Leijonan ritarimerkin jälkeen.

Lue lisää

1990 Rintatähti tummassa puvussa ja pienoiskunniamerkkien smokissa

Pienoiskunniamerkit smokissa

Yhden rintatähden käyttö tummassa puvussa ja
pienoiskunniamerkkien käyttö smokissa sallittiin.

Lue lisää

1989 Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkien rauhanaikainen jako jatkui

1960 VR:n kunniamerkkien rauhanaikainen jako keskeytettiin

Vapaudenristien vuosittainen jako käynnistyi uudelleen tasavallan presidentti Mauno Koiviston päätöksellä vuonna 1989.

Vapaudenristin sururisti on 2000-luvulta lähtien voitu antaa huomionosoituksena kriisinhallintatehtävissä surmansa saaneen
sotilashenkilön lähiomaiselle.

Lue lisää

1988 SVR:n suurristi suurmestarin puolisolle

Presidentti Koivisto antoi vuonna 1988 ritarikuntien hallitukselle valmisteltavaksi periaatepäätöksen, jonka mukaan hallituksen on kulloinkin ennen uuden Tasavallan presidentin toimeen astumista tehtävä esitys SVR:n suurristin antamisesta valitun Tasavallan Presidentin puolisolle.

Ohjesäännön kirjaus on sanatarkasti: ”Ritarikunnan suurmestarilla on aina suurristi ketjun kera ja suurmestarin puolisolla ritarikunnan suurristi.”

Lue lisää

1982 jakopiikki, vuoden 1981 merkit jaettiin 1982 puolella

Koiviston ensimmäisiä päätöksiä vuonna 1982 oli vahvistaa Kekkoselta jäänyt vuoden 1981 itsenäisyyspäiväksi valmisteltu kunniamerkkiesitys. Määrä oli suuri, sillä esitettyjä kunniamerkkejä oli kaikkiaan noin 4 500.

Lue lisää

1979 Rinnassa kannettavien kunniamerkkien ja yhden kaularistin käyttö tummassa puvussa

1979 Rinnassa kannettavien kunniamerkkien ja yhden kaularistin käyttö tummassa puvussa

1979 tehtiin päätös jossa rinnassa kannettavien kunniamerkkien ja yhden kaularistin käyttö tummassa puvussa sallittiin.

Lue lisää

1974 Ruotsissa lopetettiin ritarikuntien kunniamerkkien antaminen kansalaisille

Kuvassa Pohjantähden ritarikunnan risti.

Ruotsissa toteutettiin pääministeri Olof Palmen aikana vuonna 1975 ritarikuntareformi. Sen vaikutuksesta perinteisten neljän ritarikunnan kunniamerkkejä ei enää jaettu Ruotsin kansalaisille.

Ulkomaan kansalaisten palkitsemiseksi säilytettiin Pohjantähden ritarikunta, jonka lisäksi valtionpäämiehille voitiin antaa Serafiimiritarikunnan yksiluokkainen kunniamerkki.

Lue lisää

1967 SL:n I luokan ritarimerkki solkineen olympiavoittajalle

1967 SL:n I luokan ritarimerkki solkineen olympiavoittajille

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin solkineen sai kaikkiaan 61 kultamitalistia. Solki muodostui kultaisista olympiarenkaista. Tämä kunniamerkki päätettiin antaa erikoiskunniamerkkinä, jota saivat kantaa myös ne, jotka olivat saaneet I luokan ritarimerkkiä ylemmän kunniamerkin.

Lue lisää

1963 SVR:n ohjesääntöä muutettiin

1963 Hakarististä havuristiin

Gallen-Kallela piirsi 1919 Suomen Valkoisen Ruusun suurristin ketjun keskeiseksi tunnukseksi hakaristin. Ritarikuntien suurmestari Kekkonen päätti 1963 korvata hakaristit Gustaf von Numersin   sommittelemalla havuristillä.

Lue lisää

1960 VR:n kunniamerkkien rauhanaikainen jako keskeytettiin

1960 VR:n kunniamerkkien rauhanaikainen jako keskeytettiin

Kekkonen päätti toukokuussa 1960 lopettaa Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkien antamisen perustellen päätöstään sillä, että niiden jako rauhan aikana laski sodan aikana jaettujen Vapaudenristien ja -mitalien nauttimaa erityistä arvostusta.

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien antokäytäntöä kehittämällä paikattiin päätöksen tekemä aukko Puolustusvoimien palveluksessa olevien palkitsemisessa. Vapaudenristin ritarikuntaa ei kuitenkaan lakkautettu, vaan sen hallitus jatkoi hiljaista toimintaa.

Lue lisää

1960 SVR:n ja SL:n kunniamerkkien jako siirtyy puolustusvoimain lippujuhlapäivään 4.6.

1960 SVR:n ja SL:n kunniamerkkien jako siirtyi puolustusvoimain lippujuhlapäivään 4.6.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä (4. kesäkuuta) kunniamerkit ja niihin liittyvät kunniakirjat annetaan puolustushallinnon edustajille sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa oleville.

Lue lisää

1958 Kunniamerkkien keskinäinen järjestys vahvistettiin

Suomalaiset viralliset kunniamerkit kannetaan ritarikuntien suurmestarin 10.10.1958 tekemän päätöksen mukaisessa järjestyksessä. Sen jälkeen tulevat sotien muistomitalit ja muistoristit ja muun isänmaallisen toiminnan ansioristit ja -mitalit sekä näiden jälkeen puoliviralliset.

Lue lisää

1952 Helsingin Olympialaiset

Asetus 430 Suomen olympialaisen ansioristin ja -mitalin perustamisesta annettiin 21.7.1951 Helsingin vuoden 1952 olympiakisojen ”hyväksi tehtyjen arvokkaiden palvelusten palkitsemiseksi”.

Luokat: Suomen olympialainen I ja II luokan ansioristi ja ansiomitali.

Lue lisää

1945 Pro Benignitate Humana perustettiin

Pohjoismaisessa palkitsemisessa erityisen aseman sai sodan aikana Suomen hyväksi tehdystä työstä annettava Muistomitali inhimillisestä auliudesta – Pro Benignitate Humana.

Tasavallan presidentti Gustaf Mannerheim allekirjoitti sen antamista koskeneen asetuksen pian sodan päätyttyä, kesäkuun 1. päivänä 1945. Yksiluokkaista mitalia ryhdyttiin jakamaan syksyllä 1946.

Lue lisää

1945 Määräykset SVR:n ja SL:n kunniamerkkien antamisesta

1945 Määräykset SVR:n ja SL:n kunniamerkkien antamisesta

1943 Pro Finlandia-mitalin perustaminen

Esitys Ruotsin Litteris et Artibus -mitalia vastaavasta kulttuurialan ansioista annettavasta Suomen Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia -mitalista tehtiin lokakuun lopussa 1942.

Asetus siitä annettiin 10.12.1943. Ensimmäiset mitalit jaettiin vuoden 1944 aikana ruotsalaisille ja tanskalaisille taiteilijoille, jotka olivat esityksillään keränneet varoja suomalaisille sotainvalideille ja veteraaneille.

Lue lisää

1942 Suomen Leijonan ritarikunta perustettiin

Jatkosodan aikana varautuminen valtiolliseen palkitsemiseen oli aivan eri tasolla kuin talvisodan aikana. Palkitsemismahdollisuudet laajenivat, kun tasavallan presidentti Risto Ryti vahvisti 11.9.1942 asetuksen Leijonan ritarikunnan perustamisesta.

Uudella viisiluokkaisella ritarikunnalla oli yhteinen hallitus Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kanssa. Tavoitteena oli monipuolistaa ja porrastaa palkitsemista.

Lue lisää

1940 Pysyvä Vapaudenristin ritarikunta muodostettiin

1940 Pysyvä VR:n ritarikunta perustettiin

Joulukuun 16. päivänä 1940 annetulla asetuksella perustettiin pysyvä Vapaudenristin ritarikunta. Sen suurmestariksi määrättiin puolustusvoimain ylipäällikkö eli tasavallan presidentti, kuitenkin niin, että sotamarsalkka Mannerheimilla oli oikeus olla elinikäinen suurmestari.

Lue lisää

1940 määräykset SVR:n kunniamerkkien antamisesta ja säännöt kunniamerkkien käyttämisestä

1940 Määräykset SVR:n kunniamerkkien antamisesta ja säännöt kunniamerkkien käyttämisestä

Välirauhan aikana 1940–1941 palkitsemista selkeytettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkkien käytöstä 1.6.1940 antamalla ohjeistuksella, joka kattoi myös Vapaudenristin kunniamerkit.

Lue lisää

1939 Vapaudenristien ja Vapaudenmitalien jako alkoi uudelleen.

Suomi joutui sotaan Neuvostoliittoa vastaan marraskuun viimeisenä päivänä 1939. Heti talvisodan sytyttyä Suomen asevoimien ylipäälliköksi nimitetty sotamarsalkka Mannerheim teki aloitteen Vapaudenristin ja Vapaudenmitalin ottamisesta uudelleen käyttöön. Tasavallan presidentti Kyösti Kallio antoi toivotun asetuksen 8.12.1939.

Lue lisää

1936 Rintatähtien asento

Gallen- Kallela oli suunnitellut rintatähdet sellaisiksi, että niiden viidestä sakarasta kaksi oli ylöspäin. 1936 tehtyjen uudistusten yhteydessä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan rintatähtien asento päätettiin kääntää niin, että yksi sakaroista on ylöspäin.

Lue lisää

1927 Säännöt kunniamerkkien kantamisesta

1927 ohjeet kantamisesta

1920 Jakelua koskevat yleiset säännöt

1920 Hopeinen ansiomerkki vain naisille

Vuonna 1920 päätettiin, että ansioituneille
naisille varataan yksinoikeudella ritarikunnan
hopeinen ansiomerkki.

Lue lisää

1919 SVR perustaminen

Vapaudenristien ja -mitalien jakamisen lopettamisen jälkeen perusti Mannerheim samalla päivämäärällä uuden ritarikunnan ”ettei kuitenkaan valtiovallalta riistettäisi mahdollisuutta vast’edeskään palkita koti- ja ulkomaan miehiä ja naisia”.

Uuden ritarikunnan nimeksi tuli Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta. Näin Gallen-Kallelan jo helmikuun alussa 1918 esittämä ajatus toteutui vuotta myöhemmin.

Lue lisää

1919 Vapaudenristien ja Vapaudenmitalien jako päättyi, 1918 - 19 niitä jaettiin 28 000 kpl

Vapaudenristit ja Vapaudenmitalit oli perustettu sota-ajan palkitsemiseen. Sen vuoksi valtionhoitajana toiminut Mannerheim päätti lopettaa niiden jakamisen vapaussodan alkamisen ensimmäisenä vuosipäivänä 28. tammikuuta 1919.

Lue lisää